Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCM Tiana
1 Consultes
Consulta acceptada per l'OCM Tiana
0 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCM Tiana
0%
Esperant resposta de l'administració
0 Consultes
Resposta tot esperant valoració
0 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
71%
Resposta considerada no satisfactòria
29%
Desplegant 1-7 de 7 resultats.
28-02-2015
Locals en lloguer
M'agradaria saber quins locals, edificis, terrenys etc. té llogat l'Ajuntament, a quin ús es dediquen i quines despeses comporten.
Gràcies
04-03-2015
Pressupost 2015 per categories econòmiques
Demanem que se'ns fac arribar, en format digital obert, el detall per partides del pressupost municipal de l'exercici 2015 en la seva classificació per categories econòmiques.
04-03-2015
Pressupost 2014 per programes de despesa
Demanem que se'ns faci arribar, en format digital obert, el detall per programes i subprogrames de despesa del pressupost municipal de l'exercici 2014 en la seva classificació per programes de despesa.
04-03-2015
Pressupost 2015 per programes de despesa
Demanem que se'ns faci arribar, en format digital obert, el detall per programes i subprogrames de despesa del pressupost municipal de l'exercici 2015 en la seva classificació per programes de despesa.
04-03-2015
Pressupost 2014 per categories econòmiques
Demanem que se'ns faci arribar, en un format digital obert, el detall per partides del pressupost municipal de l'exercici 2014 en la seva classificació per categories econòmiques.
12-03-2015
Arranjaments camí de l'Alegria

S'ha dit que hi ha una subvenció de 42000€ per fer arranjaments al camí de l'alegria. Voldria saber qui atorga la subvenció, a quina partida d'ingressos correspon i a quina partida de despesa s'ha assignat. També voldria saber quin ha sigut el procediment de sol-licitud i adjudicació de la subvenció i que es publiqui l'expedient complet que faci referència a aquesta actuació.
04-03-2015
Organismes que gestionen serveis municipals
Demanem que se'ns faciliti la relació d'organismes que gestionen els serveis de competència municipal així com les condicions contractuals dels serveis que es gestionin de forma indirecta.
▲   pujar al principi